Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 13  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
2Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
3Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Xem word online
4Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản
Xem word online
5Thủ tục Chứng thực di chúc
Xem word online
6Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của TTCP về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng cS của Đảng và Nhà Nước
Xem word online
7Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt (áp dụng cả trong TH chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và TH người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Xem word online
8Thủ tục Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Xem word online
9Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Xem word online
10Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Xem word online
11Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Xem word online
12Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Xem word online
13Lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
Xem word online