Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 22  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước
Xem word online
2Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
Xem word online
3Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
4Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động
Xem word online
5Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động
Xem word online
6Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động
Xem word online
7Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Xem word online
8Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
Xem word online
9Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ
Xem word online
10Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
Xem word online
11Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Xem word online
12Thủ tục Đăng ký lại kết hôn
Xem word online
13Thủ tục Đăng ký lại khai tử
Xem word online
14Thủ tục Đăng ký lại khai sinh
Xem word online
15Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ
Xem word online
16Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên
Xem word online
17Thủ tục Đăng ký giám hộ cử
Xem word online
18Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Xem word online
19Thủ tục Đăng ký kết hôn
Xem word online
20Thủ tục Đăng ký khai tử
Xem word online
21Thủ tục Đăng ký khai sinh
Xem word online
22Lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
Xem word online