Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 6  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
tải pdf về
2Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
tải pdf về
3Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
tải pdf về
4Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
tải pdf về
5Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
tải pdf về
6Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động thương binh và xã hội
tải pdf về
 

 Lỗi

 
Lỗi Phần Web: Một trong các thuộc tính của Phần Web có dạng thức không đúng. Microsoft SharePoint Foundation không thể bỏ phát hành Phần Web. Kiểm tra dạng thức của các thuộc tính và thử lại lần nữa.

Chi tiết Lỗi:
[WebPartPageUserException: Một trong các thuộc tính của Phần Web có dạng thức không đúng. Microsoft SharePoint Foundation không thể bỏ phát hành Phần Web. Kiểm tra dạng thức của các thuộc tính và thử lại lần nữa.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseCompressed(SPWebPartManager manager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] personal, Byte[] global, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.LoadInitialWebPart()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.Deserialize()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

[Exception: Không thể tạo XmlSerializers cho Phần Web này.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_XmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)