Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 89  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Xem word online
2Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Xem word online
3Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Xem word online
4Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
5Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
6Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
7Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
8Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
9Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
10Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
11Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
12Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Xem word online
13Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
14Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
15Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
16Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
17Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
Xem word online
18Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
19Đăng ký việc nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
20Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
21Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
22Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
23Cấp bản sao từ sổ gốc
Xem word online
24Trả lại tài sản
Xem word online
25Cấp và chi trả tiền bồi thường
Xem word online
26Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Xem word online
27Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
Xem word online
28Công nhận báo cáo viên pháp luật
Xem word online
29Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Xem word online
30Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Xem word online
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối