Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 153  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Lĩnh vực Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ
Xem word online
2Lĩnh vực Tổ chức Phi Chính Phủ thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ
Xem word online
3Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ
Xem word online
4Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ
Xem word online
5Lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ
Xem word online
6Lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài chính- Kế hoạch
Xem word online
7Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài chính- Kế hoạch
Xem word online
8Lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài chính- Kế hoạch
Xem word online
9Lĩnh vực Công sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài chính- Kế hoạch
Xem word online
10Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Phòng Giáo dục và đào tạo
tải pdf về
11Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Xem word online
12Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu
Xem word online
13Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Xem word online
14Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
15Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Xem word online
16Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
17Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
18Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
19Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
20Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Xem word online
21Gia hạn giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
22Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
23Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
24Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
25Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Xem word online
26Cấp lại Giấy phép sản rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
27Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Xem word online
28Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
29Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
30Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Xem word online
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối