Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 53  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)
Xem word online
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)
Xem word online
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)
Xem word online
4Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)
Xem word online
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)
Xem word online
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND quận)
Xem word online
7Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Xem word online
8Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Xem word online
9Xét hưởng chế độ chính sách đối với Hội viên hội cựu chiến binh
Xem word online
10Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Xem word online
11Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ
Xem word online
12De nghi giai quyet mai tang phi va tro cap mot lan doi voi than nhan nguoi co cong cach mang huong tro cap mot lan da tu tran gom: liet si; Ba me Viet Nam anh hung; Anh hung luc luong vu trang; .v.v.Huan chuong khang chien
Xem word online
13De nghi giai quyet mai tang phi doi voi than nhan nguoi co cong voi cach mang huong tro cap mot lan da tu tran gom: nguoi hoat dong cach mang, v.v. duoc tang thuong Huy chuong khang chien
Xem word online
14Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
Xem word online
15Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
Xem word online
16Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Xem word online
17Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Xem word online
18Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
Xem word online
19Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng được quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú thay đổi chổ ở
Xem word online
20De nghi tro cap tuat hang thang doi voi than nhan: nguoi hoat dong cach mang truoc ngay 01/10/1945, nguoi hoat dong cach mang tu ngay 01/10/1945 den truoc Tong khoi nghia 19/8/1945; thuong binh (ke ca thuong binh loai B).v.v
Xem word online
21Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ
Xem word online
22Cấp giấy chứng nhận bị thương
Xem word online
23Cấp giấy báo tử (trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan quận - huyện hoặc phường - xã, thị trấn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận - huyện)
Xem word online
24Đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (đối với trường hợp bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc)
Xem word online
25Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Xem word online
26Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Xem word online
27Giải quyết hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần trường hợp người có công cách mạng từ trần hưởng trợ cấp hàng tháng
Xem word online
28Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Xem word online
29Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Xem word online
30Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp tự nguyện
Xem word online
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối