Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 6  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Đăng ký xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
Xem word online
2Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Xem word online
3Thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung đối với tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Xem word online
4Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Xem word online
5Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Xem word online
6Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Xem word online