Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 8  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
2Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
3Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Xem word online
4Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Xem word online
5Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp
Xem word online
6Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Xem word online
7Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do CQ, TC có thẩm quyền của VN; CQ, TC có thẩm quyền của nước ngoài; CQ, TC có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với CQ, TC có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Xem word online
8Cấp bản sao từ sổ gốc
Xem word online