Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 19  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
2Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
3Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
4Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
5Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
6Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
7Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
8Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
9Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Xem word online
10Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
11Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
12Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
13Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
14Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
Xem word online
15Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
16Đăng ký việc nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
17Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
18Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
19Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online