Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 170  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn
tải pdf về
2Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)
tải pdf về
3Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn
tải pdf về
4Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Xem word online
5Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Xem word online
6Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
7Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
8Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Xem word online
9Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Xem word online
10Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
11Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Xem word online
12Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Xem word online
13Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Xem word online
14Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Xem word online
15Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Xem word online
16Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Xem word online
17Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Xem word online
18Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách
Xem word online
19Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia
Xem word online
20Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
Xem word online
21Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
22Thủ tục đăng ký hợp tác xã
Xem word online
23Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện
tải pdf về
24Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp
tải pdf về
25Quy trình đánh giá, xếp loại "công đồng học tập" cấp xã
tải pdf về
26Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
tải pdf về
27Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
tải pdf về
28Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
tải pdf về
29Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
tải pdf về
30Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở
tải pdf về
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối