Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 196  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã theo QĐ số 3510
Xem word online
2Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo QĐ số 3510
Xem word online
3Liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
Xem word online
4Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Xem word online
5Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Xem word online
6Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
7Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
8Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
9Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
10Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
11Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
12Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
13Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
14Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
15Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
16Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Xem word online
17Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
18Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
19Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
20Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
21Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Xem word online
22Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
23Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
24Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Xem word online
25Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Xem word online
26Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp
Xem word online
27Thủ tục Chứng thực chữ ký trg các gtờ, vbản (ttục này cđược áp dụng trg trhợp chthực điểm chỉ khi ng ycầu chthực chữ ký ko ký đc và trghợp ng ycầu chthực ko thể ký, điểm chỉ đc)
Xem word online
28Thủ tục Chứng thực bsao từ bchính các gtờ, vbản do cquan, tchức có tq của VN; cquan, tchức có tq của ncngoài; cquan, tổ chức có tq của VN liên kết với cquan, tc có tq của ncngoài cấp hoặc chnhận
Xem word online
29Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Xem word online
30Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối