Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 206  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Xem word online
2Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
Xem word online
3Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Xem word online
4Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất
Xem word online
5Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Xem word online
6Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích
Xem word online
7Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư
Xem word online
8Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư
Xem word online
9Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyện
Xem word online
10Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Xem word online
11Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã theo QĐ số 3510
Xem word online
12Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo QĐ số 3510
Xem word online
13Liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
Xem word online
14Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Xem word online
15Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Xem word online
16Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
17Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
18Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
19Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
20Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
21Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
22Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
23Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
24Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
25Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
26Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Xem word online
27Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
28Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
29Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
30Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối