Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 3  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Điều 7, Điều 88, Điều 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Điều 92 Luật Đấu thầu 2013)
Xem word online
2Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (Điều 88, Điều 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Điều 92 Luật Đấu thầu 2013)
Xem word online
3Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư
Xem word online