Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 3  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận – huyện (Điều 91, 92 Luật Đấu thầu; Điều 118, 119, 120 NĐ số 63/2014/NĐ-CP; QĐ số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND TPHCM)
Xem word online
2Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận – huyện (Điều 91, 92 Luật Đấu thầu; Điều 118, 120 NĐ số 63/2014/NĐ-CP; QĐ số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND TPHCM)
Xem word online
3Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư
Xem word online