Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 4  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Xem word online
2Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Xem word online
3Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Xem word online
4Lĩnh vực Công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính
Xem word online