Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 5  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ
Xem word online
2Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn)
Xem word online
3Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Xem word online
4Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Xem word online
5Lĩnh vực Chính sách có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động thương binh và xã hội
Xem word online