Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 8  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
2Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
3Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Xem word online
4Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Xem word online
5Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp
Xem word online
6Thủ tục Chứng thực chữ ký trg các gtờ, vbản (ttục này cđược áp dụng trg trhợp chthực điểm chỉ khi ng ycầu chthực chữ ký ko ký đc và trghợp ng ycầu chthực ko thể ký, điểm chỉ đc)
Xem word online
7Thủ tục Chứng thực bsao từ bchính các gtờ, vbản do cquan, tchức có tq của VN; cquan, tchức có tq của ncngoài; cquan, tổ chức có tq của VN liên kết với cquan, tc có tq của ncngoài cấp hoặc chnhận
Xem word online
8Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Xem word online
 

 Lỗi

 
Lỗi Phần Web: Một trong các thuộc tính của Phần Web có dạng thức không đúng. Microsoft SharePoint Foundation không thể bỏ phát hành Phần Web. Kiểm tra dạng thức của các thuộc tính và thử lại lần nữa.

Chi tiết Lỗi:
[WebPartPageUserException: Một trong các thuộc tính của Phần Web có dạng thức không đúng. Microsoft SharePoint Foundation không thể bỏ phát hành Phần Web. Kiểm tra dạng thức của các thuộc tính và thử lại lần nữa.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseCompressed(SPWebPartManager manager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] personal, Byte[] global, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.LoadInitialWebPart()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.Deserialize()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

[Exception: Không thể tạo XmlSerializers cho Phần Web này.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_XmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)