Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 16  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
2Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
3Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
4Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
5Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
6Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
7Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
8Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
9Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
10Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
11Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Xem word online
12Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
13Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Xem word online
14Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Xem word online
15Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Xem word online
16Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Xem word online