Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 6  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Xem word online
2Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
3Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu
Xem word online
4Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Xem word online
5Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
6Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Xem word online