Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 21  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã theo QĐ số 3510
Xem word online
2Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Xem word online
3Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Xem word online
4Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
5Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
6Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Xem word online
7Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Xem word online
8Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
9Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Xem word online
10Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Xem word online
11Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Xem word online
12Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Xem word online
13Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Xem word online
14Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Xem word online
15Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Xem word online
16Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách
Xem word online
17Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia
Xem word online
18Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
Xem word online
19Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Xem word online
20Thủ tục đăng ký hợp tác xã
Xem word online
21Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư
Xem word online