Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 14  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài chính- Kế hoạch
Xem word online
2Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận- huyện quản lý
Xem word online
3Quy trình thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận – huyện lập
Xem word online
4Thẩm tra quyết toán công trình
Xem word online
5Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư
Xem word online
6Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Xem word online
7Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
Xem word online
8Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình lập dự án đầu tư
Xem word online
9Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước
Xem word online
10Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản
Xem word online
11Thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Xem word online
12Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của quận - huyện và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng
Xem word online
13Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong phạm vi ngân sách của quận và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ
Xem word online
14Thẩm định dự án đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận – huyện quản lý, mã số hồ sơ
Xem word online
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận