Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 8  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Xem word online
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn
Xem word online
3Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Xem word online
4Cấp lại GCN đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở SX thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do CS có thay đổi tên CS, chủ CS hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình SX)
Xem word online
5Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
Xem word online
6Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận/huyện
Xem word online
7Cap lai GCN du ĐK ATTP doi voi CSSX TP (truong hop bi mat, bi tieu huy toan bo hoac mot phan, bi rach, nat hoac bi chay hoac do co so co thay doi ten co so, chu co so hoac ng dc uy quyen, dia chi nhung ko thay doi toan bo QTSX)
Xem word online
8Cap, cap lai Giay chung nhan du dieu kien an toan thuc pham doi voi co so san xuat thuc pham nho le (Truong hop cap lai do co so thay doi vi tri dia ly cua dia diem san xuat, thay doi bo sung quy trinh san xuat va khi Giay chung nhan het hieu luc)
Xem word online
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận