Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 24  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Cho phép trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Xem word online
2Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Xem word online
3Cho phép nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non) hoạt động giáo dục
Xem word online
4Thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở
Xem word online
5Thành lập nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non)
Xem word online
6Giải thể trường trung học cơ sở
Xem word online
7Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở
Xem word online
8Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục
Xem word online
9Thành lập trường trung học cơ sở
Xem word online
10Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở
Xem word online
11Giải thể trường tiểu học
Xem word online
12Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học
Xem word online
13Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Xem word online
14Thành lập Trường Tiểu học
Xem word online
15Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học
Xem word online
16Giải thể trường Mầm non tư thục
Xem word online
17Giải thể trường Mầm non
Xem word online
18Đình chỉ hoạt động trường Mầm non tư thục
Xem word online
19Đình chỉ hoạt động trường Mầm non
Xem word online
20Sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục
Xem word online
21Sáp nhập, chia, tách trường mầm non
Xem word online
22Thành lập trường mầm non tư thục
Xem word online
23Thành lập trường mầm non
Xem word online
24Thẩm định thành lập trường Mầm non
Xem word online
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận