Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 15  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản công
Xem word online
2Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.(tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng)
Xem word online
3Đinh giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)
Xem word online
4Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước
Xem word online
5Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
Xem word online
6Xử lý tài sản nhà nước
Xem word online
7Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước
Xem word online
8Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính
Xem word online
9Thành lập Hội đồng bồi thường cho từng dự án
Xem word online
10Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Xem word online
11Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình
Xem word online
12Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Xem word online
13Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp
Xem word online
14Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Xem word online
15Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền
Xem word online
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận