Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 15  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
2Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
3Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
4Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
5Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Xem word online
6Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
7Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
8Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
9Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
10Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Xem word online
11Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
12Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
13Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
14Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
15Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Xem word online
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận