Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KÝ BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ (01/07)
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân ...
Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 Phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (27/07)
QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường quận Phú Nhuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021   1)   Ủy ban nhân dân phường 1. 2)   Ủy ban nhân dân phường 2. 3)   Ủy ban nhân dân phường 3. 4)   Ủy ban nhân dân phường 4. 5)   Ủy ban nhân dân phường 5. 6)   Ủy ban nhân dân phường 7. 7)   Ủy ban nhân dân phường 8. 8)   Ủy ban nhân dân phườ...
Lễ trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 (26/07)
Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2016, đồng chí Lê Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và lãnh đạo Sở Nội vụ đến Quận Phú Nhuận trao các Quyết định: 1. Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận nhiệm ...
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận