Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 9, quận Phú Nhuận. (15/01)
Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 9, quận Phú Nhuận. (22/04)
  Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1 – 2 – 7, quận Phú Nhuận. (19/04)
Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 3 – 4 – 5, quận Phú Nhuận. (11/04)
Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 10 – 11 – 12 – 13 – 14, quận Phú Nhuận. (01/04)
Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận