Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018 (15/05/2018)
c. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2018 1.    Kinh tế: -    Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp có doanh thu lớn, rủi ro cao; Tập trung tô chức thực hiện phát hành thông báo và đôn đốc thu nộp thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp đọt 1/2018; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nguôn thu, khai thác các nguôn thu còn tiêm năng; thường xuyên phân loại, n...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 (26/04/2018)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2018 1. Kinh tế: - Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế; rà soát, phân loại nợ thuế theo quy định, phấn đấu kéo giảm số thuế nợ đọng khả thu kết hợp với việc khai thác các nguồn thu còn tiềm năng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực nhà đất, xe máy; tiếp tục tuyên t...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018 (23/04/2018)
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 2 NĂM 2018           Ngay từ đầu năm 2018, Thành phố đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt cho các ngành, các cấp tập trung cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần sáng tạo, năng động, đặc biệt là triển khai các nội dung và đề án để thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2018 (15/03/2018)
  CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2018 1. Kinh tế: - Rà soát, nắm chắc các nguồn thu dự kiến phát sinh; Tăng cường công tác chống thất thu thuế; phấn đấu xóa tình trạng nợ ảo, tập trung kéo giảm số thuế nợ đọng, có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả, đúng quy định. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hộ kinh doanh đủ điều kiện hoạt động lên loại hình doanh nghiệp. Triển ...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 (15/02/2018)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2018 1. Kinh tế: - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp đạt tiến độ và chỉ tiêu đề ra. Rà soát, nắm chắc các nguồn thu dự kiến phát sinh; Tăng cường công tác chống thất thu thuế; phấn đấu xóa tình trạng nợ ảo, tập trung kéo giảm số thuế nợ đọng, có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả, đúng quy định. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vậ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận