Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2018 (15/03/2018)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2018 1. Kinh tế: - Rà soát, nắm chắc các nguồn thu dự kiến phát sinh; Tăng cường công tác chống thất thu thuế; phấn đấu xóa tình trạng nợ ảo, tập trung kéo giảm số thuế nợ đọng, có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả, đúng quy định. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hộ kinh doanh đủ điều kiện hoạt động lên loại hình doanh nghiệp. Triển khai công...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 (15/02/2018)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2018 1. Kinh tế: - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp đạt tiến độ và chỉ tiêu đề ra. Rà soát, nắm chắc các nguồn thu dự kiến phát sinh; Tăng cường công tác chống thất thu thuế; phấn đấu xóa tình trạng nợ ảo, tập trung kéo giảm số thuế nợ đọng, có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả, đúng quy định. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vậ...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (15/11/2017)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2017 Tiếp tục thực hiện Chương trình số 24-CTr/Qu của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khó...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 (15/10/2017)
C. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017 Tiếp tục thực hiện Chương trình số 24-CTr/Qu của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa ...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017 (10/10/2017)
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2017 Trong 3 tháng cuối năm 2017, Thành phố với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội bảo đảm quốc phòng – an ninh, với tinh thần sáng tạo, năng động, thúc đẩy khởi nghiệp. Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung khắc phụ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận