Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017 (10/10/2017)
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2017 Trong 3 tháng cuối năm 2017, Thành phố với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội bảo đảm quốc phòng – an ninh, với tinh thần sáng tạo, năng động, thúc đẩy khởi nghiệp. Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung khắc phụ...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017 (17/08/2017)
C. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2017 Tiếp tục thực hiện Chương trình số 24-CTr/Qu của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X...
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017 (27/07/2017)
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017 Trong 6 tháng cuối năm 2017, Thành phố với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội bảo đảm quốc phòng – an ninh, với tinh thần sáng tạo, năng động, thúc đẩy khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung khắc phục kh...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 (18/07/2017)
C. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2017 1. Kinh tế: - Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong quản lý thuế: rà soát, phân loại nợ thuế theo quy định, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, doanh nghiệp có nợ thuế lớn; đôn đốc thu hồi, không để phát sinh tăng số thuế nợ đọng khả thu; đẩy mạnh cải cách hành chính, vận động doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp và hoàn thuế điện t...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 (18/05/2017)
C. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2017 1. Kinh tế: - Đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra kinh tế đối với các Khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, tôn giáo và cá thể theo Kế hoạch số 217/BCĐ-TĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận đã đề ra, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2017. - Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nguồn thu, khai thác các nguồn...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận