Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 (18/05/2017)
C. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2017 1. Kinh tế: - Đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra kinh tế đối với các Khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, tôn giáo và cá thể theo Kế hoạch số 217/BCĐ-TĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận đã đề ra, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2017. - Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nguồn thu, khai thác các nguồn...
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 (18/04/2017)
C. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2017 1. Kinh tế: - Xây dựng và triển khai Kế hoạch chống thất thu thuế trên địa bàn quận. Thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu, xử lý và cưỡng chế thuế, tập trung kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế kết hợp với việc khai thác các nguồn thu còn tiềm năng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tuyên truyền, vận động doanh n...
Kế hoạch phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng (24/03/2017)
KẾ HOẠCH phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng Tập tin đính kèm./.
Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017 (21/03/2017)
Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017   Tập tin đính kèm./.
Kế hoạch chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2017 (07/03/2017)
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 2 NĂM 2017 Ngay từ đầu năm 2017, Thành phố đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt cho các ngành, các cấp tập trung cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội bảo đảm quốc phòng – an ninh, với tinh thần sáng tạo, năng động, thúc đẩy khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung khắc phụ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận