Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

PHƯỜNG 4: TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH “TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, LUẬT THANH NIÊN VÀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS” (20/11/2022)
Hưởng ứng Ngày pháp luật Viêt Nam (9/11); thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường. Sáng ngày 19/11/2022,  Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy Quân sự, Tư pháp phường 4 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền Lu...
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KÊ KHAI, CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022 (05/11/2022)
Chiều ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung Ương và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.   Tham dự Hội nghị có đồng chí Tr...
QUẬN PHÚ NHUẬN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM HỌC 2022-2023 (04/10/2022)
Thực hiện Chương trình năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề năm "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" và hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường – tháng 9 năm 2022”.   Sáng ngày 26/9/2022 và ngày 03/10/2022 Phòng Tư pháp quận – Hội Liên hiệp phụ nữ quận – Phòng Giáo dục Đào tạo quận Phú Nhuận phối hợp cùng Đội Cả...
QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TƯ PHÁP, HỘ TỊCH QUÝ 3 NĂM 2022 VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN (01/10/2022)
Nhằm kịp thời đánh giá kết quả thực hiện trong công tác tư pháp, hộ tịch của các phường trong quý 3 và hướng dẫn một số vướng mắc trong công tác chứng thực, sáng ngày 30/9/2022, Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị giao ban quý 3 công tác Tư pháp, Hộ tịch (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận).   Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và c...
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT (17/09/2022)
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg gồm có 8 điều, giảm 2 điều so với Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg. S...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận