Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2016 (19/12/2016)
        TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016       (Đính kèm Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân quận   STT Tên công trình, dự án Tiến độ thực hiện Ghi...
CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (23/11/2016)
CÁC CÔNG TRÌNH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỰ KIẾN THỰC HIỆN 03 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (Đính kèm Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 09 / 09 /2016 của Ủy ban nhân dân quận)      ST   T      Tên công trình, dự án ...
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG ĐƯỜNG, HẺM THỰC HIỆN TRONG 09 THÁNG NĂM 2016 (09/09/2016)
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG ĐƯỜNG, HẺM THỰC HIỆN TRONG 09 THÁNG NĂM 2016 (Đính kèm Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 09 / 09 /2016 của Ủy ban nhân dân quận)       STT    Tên công trình, dự án   ...
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐƯỜNG, HẺM TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (07/03/2016)
  STT Tên công trình, dự án Vị trí                         1.                   Hẻm số 29/84 Đoàn Thị Điểm Phường 1 ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
    
    
   • Giới thiệu Quận Phú Nhuận