Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2016 (19/12/2016)
  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016   (Đính kèm Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân quận) STT Tên công trình, dự án Tiến độ thực hiện ...
CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐANG THỰC HIỆN TRONG 9 THÁNG NĂM 2016 VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (09/09/2016)
CÁC CÔNG TRÌNH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐANG THỰC HIỆN TRONG 9 THÁNG NĂM 2016  VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (Đính kèm Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 09 / 09 /2016 của Ủy ban nhân dân quận)                   ...
CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐANG THỰC HIỆN TRONG 9 THÁNG NĂM 2016 VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (09/09/2016)
CÁC CÔNG TRÌNH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐANG THỰC HIỆN TRONG 9 THÁNG NĂM 2016    VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (Đính kèm Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 09 / 09 /2016 của Ủy ban nhân dân quận)    STT Tên công trình, dự án ...
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG ĐƯỜNG, HẺM THỰC HIỆN TRONG QUÝ I/2016 (07/03/2016)
  STT Tên công trình, dự án Tiến độ thực hiện năm Quý 1/2016                   1.                   Hẻm số 19 Cô Bắc, phường 1 ...
Kế hoạch đấu thầu - Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận (21/09/2015)
  A. Thông tin chung: 1. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận - Địa chỉ: số 155 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11 quận Phú Nhuận, TP.HCM - Điện thoại: (08) 38.443.063 - Fax: (08) 38.475.873 - E-mail: phunhuan@tphcm.gov.vn 2. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 204/QĐ-STTTT n...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận