Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐÃ HOÀN TẤT NĂM 2016 (19/12/2016)
        TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016   (Đính kèm Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân quận)   STT Tên công trình, dự án Tiến độ thực hiện ...
CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (09/09/2016)
CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Đính kèm Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 09 / 09 /2016 của Ủy ban nhân dân quận)     S TT     ...
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUÝ I/2016 VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2016 (07/03/2016)
  STT Tên công trình, dự án Tiến độ thực hiện Ghi chú Quý I/2016 Quý II/2016 ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
    
    
   • Giới thiệu Quận Phú Nhuận