Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Điều chỉnh cục bộ Đề án quy hoạch 1/2000 cụm dân cư theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. (20/08/2018)
Điều chỉnh cục bộ Đề án quy hoạch 1/2000 cụm dân cư theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập tin đính kèm: 1) Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ điều chỉnh cục bộ. 2) Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) khu dân cư liên phường 10-11-12-13-14 (23/08/2017)
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) khu dân cư liên phường 10-11-12-13-14. Tập tin đính kèm: 1) Bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 2) Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
    
    
   • Giới thiệu Quận Phú Nhuận