Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VỀ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (21/06/2021)
Chương trình hỗ trợ về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo
Hoạt động khởi nghiệp (16/10/2020)
- Giới thiệu đường dẫn tham khảo các chương trình hoạt động khởi nghiệp của thành phố: + http://khoinghiepvietnam.org + https://www.youtube.com/watch?v=iscUsFArgeU - Các nguồn quỹ hỗ trợ khởi nghiệp: + http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Tin-hoat-dong-cua-Quy + https://khoinghieptre.vn/quy-ho-tro-khoi-nghiep-cung-du-loai-quy + http://bssc.vn/quy-ho-tro-thanh-nien-khoi-nghiep-2 + http:...
Hoạt động đổi mới sáng tạo (16/10/2020)
- Giới thiệu đường dẫn tham khảo văn bản về  các chương trình hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: + http://dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/doanh-nghiep-khcn.aspx + http://cesti.gov.vn/stinfo-chuyen-muc/11/chinh-sach-khcn + http://dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&Category=Th%C3%B4ng+b%C3%A1o&Mode=2 + http://dost.hochim...

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
    
    
   • Giới thiệu Quận Phú Nhuận