Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

CÔNG KHAI NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (05/09/2022)
Tên dự án: Trụ sở Cát Tường Group. Chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư Cát Tường Holdings. Địa chỉ trụ sở: Số 83 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm thực hiện dự án: Số 83 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án xem chi tiết tại đây

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
    
    
   • Giới thiệu Quận Phú Nhuận