Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN RA QUÂN THỰC HIỆN MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, ĐỀ ÁN 06 VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ. (02/07/2022)
      Sáng ngày 01/7/2022, toàn quận Phú Nhuận đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện mô hình này tại 60 điểm, trong đó phường 11 có 05 điểm. Tại điểm chính cấp quận ở số 23 Hồ Biểu Chánh, lễ ra quân có sự tham dự của ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực quận ủy; Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các lãnh đạo quận. Về phía phường có ông Đỗ Văn Thế, Bí thư Đảng ủy phườ...
Quận Phú Nhuận tổ chức Lễ ra quân thực hiện Mô hình Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại 60 điểm trên địa bàn quận (01/07/2022)
Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính – Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 quận Phú Nhuận đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện Mô hình Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại từng khu phố trên địa bàn quận. Đây là một trong những giải pháp, cách làm hay, nổi bật n...
Mô hình " Ứng dụng CNTT đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, DVCTT và Đề án 06" (24/06/2022)
  Danh sách các điểm hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 quận Phú Nhuận           Quận Phú Nhuận  
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN ĐIỂM ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN (23/06/2022)
      Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận Tổ chức thực hiện Mô hình Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại từng khu phố trên địa bàn quận và Công văn số 646/UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc...
HỘI NGHỊ KÝ KẾT PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN (21/06/2022)
      Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06);Kế hoạch số 1016/KH-STTTT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh v...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận