Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022 (07/11/2022)
Thi tại đây
Clip cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận (25/10/2022)
Clip cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận: tại đây    
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 (21/10/2022)
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.   Hội nghị tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ ...
Clip cải cách hành chính đợt 2 (18/10/2022)
Clip cải cách hành chính đợt 2:   1/ Clip Ủy ban nhân dân phường 4 quận Phú Nhuận:   https://drive.google.com/file/d/1xA-J4oGP6ovK6EIOWREUNWaGE1VjtEx3/view?usp=sharing   2/ Clip Ủy ban nhân dân phường 11 quận Phú Nhuận: https://drive.google.com/file/d/1KYUpfDCZbxxZTapwwEzVy_KvFYl6VEdY/view?usp=sharing   3/ Clip Ủy ban nhân dân phường 13 quận Phú Nhuận: https://drive.google.com/file/d...
Clip cải cách hành chính (18/10/2022)
Clip cải cách hành chính: 1/ Clip Phòng Y Tế quận Phú Nhuận: Tại đây   2/ Clip Ủy ban nhân dân phường 1 quận Phú Nhuận: Tại đây   3/ Clip Ủy ban nhân dân phường 2 quận Phú Nhuận: Tại đây   4/ Clip Ủy ban nhân dân phường 7 quận Phú Nhuận: Tại đây   5/ Clip Ủy ban nhân dân Phường 8 quận Phú Nhuận: Tại đây   6/ Clip Ủy ban nhân dân Phường 10 quận Phú Nhuận: Tại đây   7/...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận