Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT HỢP TÁC XÃ, CÁC VĂN BẢN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (25/07/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 711/KH-BCĐ ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận Phú Nhuận về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về kinh tế tập thể trên địa bàn quận năm 2020, sáng ngày 23 tháng 7 năm 2020, tại Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận, số 60 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã...
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ” NĂM 2019 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020. (27/06/2020)
Sáng ngày 26/6/2020, tại Hội trường Quận ủy Phú Nhuận, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 gắn với việc quán triệt, ...
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ” NĂM 2019 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020. (27/06/2020)
Sáng ngày 26/6/2020, tại Hội trường Quận ủy Phú Nhuận, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 gắn với việc quán triệt, ...
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI” TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN, HIỆU QUẢ (19/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận Tuyên truyền, phổ biến cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam trên địa bàn quận Phú Nhuận. Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Hội liên hiệp Phụ nữ quận, phòng Kinh tế quận và Công ty Điện lực Gia Định phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Điệ...
HỘI NGHỊ HỌP MẶT DOANH NGHIỆP QUẬN PHÚ NHUẬN NĂM 2020 (19/06/2020)
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã long trọng tổ chức Hội nghị Họp mặt Doanh nghiệp quận năm 2020 với chủ đề “Phát huy văn hóa doanh nghiệp – Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững” nhằm thể hiện sự quan tâm và cầu thị giữa cơ quan chính quyền với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Tham dự Hội nghị về phía Thành phố có các ông: Phạm Bình An – Giám đốc Trung tâm Hội n...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận