Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHỦ NHIỆM: Ông NGUYỄN HỮU LỊCH
- Năm sinh: 1962
- Quê quán: Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật<
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác: An ninh trật tự; Phòng cháy chữa cháy; Tài chính
- Số ĐT cơ quan: 38 444 690
PHÓ CHỦ NHIỆM: Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
- Năm sinh:25/07/1964.
- Quê quán: Bình Dương
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Trình độ chính trị : Trung cấp.
- Lĩnh vực phụ trách : Hành chính văn phòng.
- Số ĐTcơ quan: 38 444 690
Image Map