Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHỦ NHIỆM: Bà NGUYỄN THỊ TÚY PHƯỢNG
- Năm sinh: 1960
- Quê quán: Tiền Giang
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật
- Trình độ QLNN: Trung cấp
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Tài chính, tín dụng, đầu tư, kinh doanh, thương mại.
- Số ĐT cơ quan: 3.8442.839
PHÓ CHỦ NHIỆM: Ông ĐỖ VĂN BẢO
- Năm sinh: 1962
- Quê quán: Quảng Ngải
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật
- Trình độ QLNN: Trung cấp
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Khai thác nguồn thu, công tác an ninh trật tự; an toàn phòng chống cháy nổ và tổ bảo vệ.
- Số ĐT cơ quan: 3.8442.839
Image Map