Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ PHÚ NHUẬN

 
1- Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị
    -      Quản lý các mặt hoạt động của chợ theo nguyên tắc tập trung đầu mối quản lý.
    -      Có trách nhiệm triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến việc kinh doanh của tiểu thương. Đồng thời có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp trong kinh doanh của tiểu thương.
    -      Sắp xếp vị trí mua bán theo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh và văn minh thương nghiệp, theo đặc điểm tình hình của chợ. Xem xét giải quyết việc chấp thuận hay không chấp thuận đơn của tiểu thương  xin sữa chữa sạp trên cơ sở đảm bảo việc quản lý hoạt động tại chợ có trật tự, nề nếp, an toàn và văn minh.
    -      Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người kinh doanh tại chợ thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.
    -      Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh, PCCC, xử lý những vi phạm nội quy hoạt động tại chợ trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BQL chợ được Nhà nước quy định.
    -      Theo dõi diễn biến thị trường, ngăn chặn việc đầu cơ nâng giá, kinh doanh hàng gian hàng giả, hàng cấm, kém chất lượng.
    -      Bình chọn và đề nghị cơ quan thẩm quyền xét khen thưởng cho tổ ngành hàng và cá nhân tiêu biểu. 
2-   Các biểu mẫu đề nghị tổ chức, công dân kê  khai, đăng ký giao dịch: (có mẫu đính kèm)
    +       Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh
    +       Hợp đồng thuê điểm kinh doanh
    +       Văn bản đề nghị miễn giảm thuế
    +       Đơn xin đăng ký kinh doanh
3-   Các văn bản pháp luật trong công tác quản lý nhà nước tại đơn vị: (nội dung đính kèm)
    +     Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về công tác phát triển và quản lý chợ.
    +     Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.  
    +     Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
    ​+     Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành mức thu phí chợ Phú Nhuận.