Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ TM DV PHÚ THỊNH
--o0o--
Thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND Quận Phú Nhuận về ban hành chương trình chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội quận Phú Nhuận năm 2008, kế hoạch số 328/QĐ-UBND ngày 27/05/2008  phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn quận giai đoạn 2008-2010 và kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 20/10/2008 của UBND Quận Phú Nhuận về kế hoạch xây dựng Hợp tác xã kinh doanh - khai thác và quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu .
Ban Quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu đã tiến hành các bước chuẩn bị thành lập  Hợp tác xã kinh doanh - khai thác và quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu.
Hội nghị Thành lập HTX TM-DV Phú Thịnh được tiến hành vào lúc 14 giờ ngày 05/12/2008 tại văn phòng chợ Nguyễn Đình Chiểu.
Số xã viên đến thời điểm tổ chức hội nghị là 30 người gồm 16 CBVC của BQL chợ Nguyễn Đình Chiểu và đại diện tiểu thương.
Hội nghị đã nhất trí tên đơn vị là Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Phú Thịnh và thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành ( Ban quản trị cũng là Ban chủ nhiệm ) với 5 thành viên, vốn điều lệ của HTX là 400.000.000 đồng do xã viên đóng góp từ 5 triệu đến 20 triệu đồng.
Văn phòng HTX đặt tại 34 Lê Tự Tài – Phường 4 – Quận Phú Nhuận.
Số điện thoại : 38442578 – 39951295